Valná hromada

08.09.2019 - 08.09.2019


zpět na všechny aktuality
Obrázek plakátu

Valná hromada

Pozvánka

na valnou hromadu Matice svatokopecké, spolku

a náhradní zasedání valné hromady

 

Datum: neděle 8.9.2019

Místo: Velký sál Arcibiskupské kurie, 2. patro - Biskupské nám. 2 (z důvodu rekonstrukce farních prostor)

Začátek: od 11.00 hod. po mši svaté v katedrále sv. Václava v 10.00 hod (drobné občerstvení zajištěno)

 

Program:

 1. Zahájení modlitbou Matice svatokopecké
 2. Ověření počtu přítomných, schválení programu valné hromady
 3. Volba volební a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti za období od poslední valné hromady
 5. Změny v členské základně od poslední valné hromady
 6. Zpráva hospodářky o hospodaření, stavu majetku a závazků spolku za kalendářní rok 2018
 7. Doplňující volby do výboru Matice svatokopecké, spolku
 8. Návrh plánu činnosti na další období
 9. Diskuse
  1. Průběh oprav baziliky a areálu
  2. Socha sv. Jana Pavla II.
  3. Pouť Matic 2020
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Zakončení včetně požehnání a závěrečné modlitby
 12. Prohlídka Arcibiskupského paláce pro členy MSK na základě průkazky člena od cca 12:45 hod.

 

Pro případ nenaplnění kvóra pro usnášeníschopnost valné hromady svolává výbor Matice svatokopecké, spolku náhradní zasedání valné hromady od 11.15 hod. do Velkého sálu Arcibiskupské kurie. V případě náhradního zasedání valné hromady je program stejný.

Důležité: Z důvodu úspor financí bude pozvánka na Valnou hromadu od r. 2020 posílaná emailem nebo prostřednictvím SMS. Prosíme vás o uvedení mailového nebo mobilního kontaktu. Pozvánka bude také na webových stránkách Matice svatokopecké, spolku. V případě, že člen MSK neuvede email, nebo SMS, bude mu pozvánka zaslaná poštou.

Autor: Admin, Datum vložení: 23. 08. 2019 06:32