Sv. Kopeček navštívil kardinál Czerny

21.10.2022 - 31.12.2022


zpět na všechny aktuality
Obrázek plakátu

Sv. Kopeček navštívil kardinál Czerny

Svatý Kopeček navštívil kardinál Czerny. Je klíčové si naslouchat, zdůraznil

 

Na olomoucký Svatý Kopeček zavítal ve středu 6. července kardinál Michael Czerny SJ z Říma, který se seznámil se službami, prací a posláním Charity Olomouc. Vyslanec Svatého stolce promluvil o důležitosti naslouchat a nastínil, že součástí řešení sociálních problémů musí být také sami strádající.

 

Prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji nejprve navštívil klienty a pracovníky Domova sv. Anežky pro osoby se sníženou soběstačností. Po vřelém přivítání odhalil, kde hledat a nalézat skutečný domov. „Domov je mezi námi všemi. Je to místo, kde přijímáme, ale také dáváme,“ uvedl kardinál Czerny. Posléze posvětil ikonu svaté Anežky a požehnal všem přítomným.

 

Prohlédl si také svatokopeckou Baziliku Navštívení Panny Marie a se zájmem si vyslechnul představení středisek a služeb Charity Olomouc pro osoby bez střechy nad hlavou. „Svatý otec nám klade na srdce a v Kristově jménu nás žádá o to, abychom při charitní práci stále používali hlavu. Tím vytváříme kompetentní Charitu, která je připravena pomáhat efektivně všem. Vy jste důkazem toho, že je to možné a máte skutečnou úctu k lidem, které doprovázíte,“ prohlásil kardinál Czerny podle něhož je klíčovou složkou sociálních služeb potřeba naslouchat.

 

Ač je to výzva, pořád má smysl se ptát a dále naslouchat. Je to součástí důležitého procesu, do kterého jsme všichni zapojeni. Lidé, kteří jsou slabí a potřebují podporu musí mít hlas. Ale musí také být součástí řešení,“ podotknul a poděkoval pracovníkům olomoucké Charity za jejich službu. „Ani vy byste se neměli cítit a být sami,“ zdůraznil jeden z 207 úřadujících kardinálů, jehož Dikasterium má na starost podporu sociální spravedlnosti.

 

Je pro nás nesmírná čest, že si vybral právě Charitu Olomouc k seznámení se s tématem bezdomovectví u nás. Dokázal si i v nabitém programu při návštěvě cizí země najít čas na toto setkání, což považuji za obrovský projev úcty k naší práci a k našim pracovníkům,“ uvedl ředitel Charity Olomouc Petr Prinz. „Bylo to velmi milé, lidské a příjemné setkání. Věřím, že slova pana kardinála Czerného byla povzbuzením pro všechny pracovníky zabývající se pomocí druhým,“ doplnil vedoucí Střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc Alexandr Dvořák.

 

Tobiáš Czekaj, Charita Olomouc

Fotografie: Anna Halamová

 

Medailon Michaela kardinála Czerného SJ

 

Kardinál Michael Czerny, SJ se narodil v poválečném Brně, koncem roku 1948 však spolu se svou rodinou emigroval do Kanady. V sedmnácti letech vstoupil do řeholního řádu Tovaryšstva Ježíšova, v roce 1973 byl vysvěcen za kněze. Zaměřuje se zejména na službu víry v podpoře sociální spravedlnosti.

 

V roce 1979 založil Jezuitské centrum pro sociální důvěru a spravedlnost, které až do roku 1989 vedl. Působil rovněž jako ředitel Institutu humanitních studií a prorektor Central American University v Salvadoru. Před svým odchodem do Afriky, kde založil a řídil organizaci African Jesuit AIDS Network, strávil dekádu jako sekretář oddělení pro sociální spravedlnost v generální kurii Tovaryšstva Ježíšova.

 

V prosinci 2016 jej papež František jmenoval podsekretářem oddělení pro migranty v Sekci pro migranty a uprchlíky v Dikasteriu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. V říjnu 2019 se Czerny stal kardinálem a titulárním arcibiskupem diecéze v Beneventu. Od dubna 2022 působí jako prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, které klade důraz na podporu důstojnosti jednotlivců, společenství a národů na všech úrovních.

 

Zdroj: Charita Olomouc

Autor: Admin, Datum vložení: 21. 10. 2022 12:42