Všechny události

< Zpět
11.11.2018 Oslavy svatého Martina
01.12.2018 Adventní duchovní obnova
02.12.2018 Adventní setkání s Mons. Antonínem Baslerem
02.12.2018 Koncert duchovní hudby ke 100. výročí ČSR
04.12.2018 Adventní koncert
27.12.2018 Folklorní Vánoce na Svatém Kopečku
31.01.2019 P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem.
30.03.2019 Postní duchovní obnova
06.04.2019 2. ekumenická pouť
28.04.2019 VI. POUŤ MORAVSKÝCH MATÍC
03.05.2019 Italské dny v Olomouci
30.06.2019 Cyrilometodějská pouť
27.07.2019 Pouť ke sv. Anně