Všechny události

< Zpět
04.12.2022 Svátek sv. Mikuláše
04.12.2022 Adventní setkání s Mons. Antonínem Baslerem
03.12.2022 Adventní duchovní obnova
11.11.2022 Oslava svátku sv. Martina
21.10.2022 Pozdrav Matice
21.10.2022 Sv. Kopeček navštívil kardinál Czerny
21.10.2022 Vzpomínka na P. Gustava Riedla
21.10.2022 100 let od narození kněze Gustava Riedla
30.04.2022 Cyrilometodějská pouť 2022
12.10.2021 Zájezd do Skočova
07.08.2021 Odpustkové slavnosti 2021
13.05.2021 Nejnovější pozdrav MSK
09.03.2021 Pútnický list 3-2021 píše o svatokopecké bazilice
05.03.2021 Adopce stromu u baziliky na Svatém Kopečku
18.02.2021 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2021
05.12.2020 Adventní obnova
01.12.2020 Pozdrav Matice svatokopecké
25.07.2020 Pouť ke sv. Anně 25.7.2020
09.07.2020 Poválečné desetiletí na Sv. Kopečku
22.06.2020 Pozdrav Matice svatokopecké
16.03.2020 Pocta Sarkandrovi
12.03.2020 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
18.02.2020 beseda se Stanislavem Přibylem
08.12.2019 Mikulášska nadílka
01.12.2019 Adventní setkání
30.11.2019 Adventní obnova
20.11.2019 Komentované prohlídky
10.11.2019 Svatý Martin
08.09.2019 Valná hromada
17.08.2019 Prohlídky baziliky
27.07.2019 Pouť ke sv. Anně
30.06.2019 Cyrilometodějská pouť
06.04.2019 2. ekumenická pouť
31.01.2019 P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem.
27.12.2018 Folklorní Vánoce na Svatém Kopečku
04.12.2018 Adventní koncert
02.12.2018 Koncert duchovní hudby ke 100. výročí ČSR