Obnova areálu baziliky

PROJEKT OBNOVY AREÁLU BAZILIKY NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE

 

Areál baziliky na Svatém Kopečku u Olomouce bude od letošního roku rekonstruován. Bude zde probíhat projekt s názvem Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA). Číslo projektu je CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005816. Stavební a restaurátorské práce budou v areálu probíhat do konce roku 2019.

 

Pro více informaci klikněte na odkazy níže:

 

Při prezentaci a propagaci kulturní památky se předpokládá spolupráce s dalšími partnery, s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, se sdružením Střední Morava – Sdružení cestovního ruchuStatutárním městem Olomouc - Magistrátem města OlomouceŘímskokatolickou farností svatého Mořice.