Bohoslužby

Aktuelní pořad bohoslužeb v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce naleznete přímo na stránkách farnosti Svatý Kopeček: Pořad bohoslužeb 

Mše sv. za živé i zemřelé členy Matice svatokopecké jsou slouženy každý druhý pátek v měsíci v tyto termíny: 14.5. 2021 9:00 hod., 11.6. 9:00 hod., 9.7. 9:00 hod., 13.8. 9:00 hod., 10.9. 9:00 hod., 8.10. 9:00 hod., 12.11. 9:00 hod., 10.12. 9:00 hod.

Obvyklý pořad bohoslužeb je tento:

 

 Den   Mše svaté 
 Neděle  7:30;   10:00;  15:00 
 Pondělí   9:00 
 Úterý   9:00 
 Středa  9:00
 Čtvrtek   9:00; 18.00
 Pátek   9:00; 18:00 
 Sobota   9:00; 17.00