Cyrilometodějská poutní cesta

Svatý Cyril a Metoděj

Cyrilometodějská poutní cesta

Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad - Svatý Antonínek

(úsek Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad byl nazýván MORAVSKÁ COMPOSTELA)značení cesty
 

Svatý Kopeček - Svatý Hostýn: 50 km, 19 zastavení

Od baziliky na Svatém Kopečku sestoupíme podél krámků k 1. zastavení u Hospice. Odtud pokračujeme vlevo podél restaurace Na schůdkách, na křižovatce jdeme vpravo a křižujeme hlavní silnici, pokračujeme podél dlouhé zděné zídky po pravé straně. Pod zahradami odbočujeme na polní cestu směrem k lesu vlevo. U lesa odbočujeme vpravo, procházíme přímo lesní a následně polní cetou ke kapličce, zastavení č. 2 a dále do Bukovan. Na hlavní silnici odbočujeme vlevo směr Velká Bystřice. Ve V. Bystřici odbočujeme vpravo směr Olomouc, po 100m vlevo zastavení č. 3 a dále směr Svésedlice k zastavení č. 4.

Pokračujeme po silnici směr Vacanovice. Procházíme křižovatkou Doloplazy - Čechovice, neodbočujeme, jdeme přímo směr Vacanovice, zastavení č. 5. Na křižovatce odbočujeme vlevo směr Tršice, kde u kostela potkáváme zastavení č. 6. Po 150 m na hlavní silnici odbočujeme vlevo směr Lazníky k zastavení č. 7. Na křižovatce odbočujeme vpravo směr Buk, zastavení č. 8 a pokračujeme stále po hlavní silnici směr Prosenice. Křižujeme hlavní silnici Přerov - Lipník, vlevo za kostelem přicházíme k zastavení č. 9.

Procházíme dále, (po levé straně máme hřbitov) a úzkým asfaltovým chodníkem mezi zahradami se dostáváme na silnici; odbočujeme vpravo a pokračujeme směr Radslavice. Na křižovatce před kostelem je zastavení č. 10, z křižovatky odcházíme po hlavní silnici vlevo směr Sušice, po cca 400 m odbočujeme vpravo směr Pavlovice. V Pavlovicích vlevo míjíme odbočku ke kostelu, po cca 200 m vlevo je zastavení č. 11. Pokračujeme dále po silnici směr Hradčany. V Hradčanech vlevo kaple sv. Antonína, na křižovatce se dáme doprava k zastavení č. 12. Dále putujeme po silnici do Nahošovic - zastavení č. 13 - a stále po silnici na křižovatku, kde odbočujeme vlevo směr Dřevohostice. Za mostem se nachází zastavení č. 14.

Pokračujeme po hlavní silnici směr Bystřice pod Hostýnem. V Lipové, kolem zastavení č. 15, procházíme až k obecnímu úřadu, kde odbočujeme vpravo. Po polní cetě směřujeme přes horizont k rybníku, kde odbočujeme vlevo. Po 300 m přecházíme mírně vlevo loukou směrem k lesu. Procházíme značenou lesní cestou k větší T křižovatce, jdeme vlevo k zastavení č. 16, odtud se vydáváme vpravo. Po projití kolem dětského tábora a následně kolem hájenky směřujeme do Bílavska. Přecházíme hlavní silnici a železniční trať, u kostela nacházíme zastavení č. 17. Pokračujeme vpravo po místní komunikaci, po cca 300 m odbočujeme vlevo vzhůru do protisměru cestou do lesa. Po krátkém lesním úseku se na rozcestí dáváme vpravo. Po projití lesem pokračujeme po polní cestě (po levé straně máme les, vpravo se nám otevírá výhled na Sv. Hostýn) oklikou do Slavkova pod Hostýnem. V obci na první křižovatce jdeme vlevo do kopce, na hlavní silnici odbočujeme vpravo a následně vlevo ke kapličce, u níž se nachází zastavení č. 18. Stoupáme po cestě rovně vzhůru, dostáváme se na širokou lesní cestu. Po cca 400 m odbočujeme vlevo po strmé lesní pěšině. Přicházíme k louce po levé straně, po 30 m odbočujeme vpravo k zastavení č. 19 Pod Valy.

Kousek nad námi je Svatý Hostýn.

 

Svatý Hostýn - Svatý Kopeček:

Od baziliky na Sv. Hostýně sejdeme po hlavním schodišti, před točnou autobusů odbočíme vpravo a scházíme dolů na lesní křižovatku směr Velehrad, Sv. Kopeček. Jsme u zastavení č. 19 Pod Valy. Pokračujeme přímým směrem, po krátkém úseku přicházíme na horní okraj louky. Zahýbáme vlevo po okraji lesa a prudkým svahem sestupujeme lesní pěšinou na širokou lesní cestu se stálým klesáním do Slavkova pod Hostýnem, u kapličky se nachází zastavení č. 18. Na křižovatce uhýbáme na hlavní silnici vpravo, po krátkém úseku vlevo až na T křižovatku, kde zabočujeme vpravo. Na okraji lesa odbočíme vlevo polní cestou, která kopíruje okraj lesa a následně prochází lesním porostem, až do Bílavska. Na místní komunikaci zahýbáme vpravo až ke kostelu, pod hřbitovní zdí se nachází zastavení č. 17. Pokračujeme obcí, klesáme k železniční trati, kterou přejdeme, pokračujeme po místní asfaltové komunikaci, na druhé polní křižovatce odbočujeme vlevo. Procházíme kolem hájenky, dále pak lesem kolem dětského tábora na křižovatku lesních cest - k zastavení č. 16 - a odbočujeme vlevo. U tohoto zastavení je možnost posezení v altánu.

Po odbočení a rovném lesním úseku mírného stoupání na první křižovatce odbočujeme vpravo. Procházíme lesní cestou až na okraj louky, na níž se mírně stáčíme vpravo. Po krátkém úseku přicházíme k rybníku, zabočujeme vpravo a přes horizont polní cestou přicházíme do Lipové až k hlavní silnici, kde zabočujeme vlevo. Jdeme po silnici, po pravé straně máme zastavení č. 15, až dojdeme do Dřevohostic. Před mostem vlevo se dostáváme k zastavení č. 14, pokračujeme stále po hlavní silnici, na první křižovatce za Dřevohosticemi odbočujeme vpravo do Nahošovic, kde se nachází zastavení č. 13. Dále jdeme stále po silnici do Hradčan – k zastavení č. 12. Na křižovatce zabočujeme vlevo, procházíme kolem kaple sv. Antonína a po silnici směr Pavlovice. Před obcí vpravo přicházíme k zastavení č. 11.

Neodbočujeme ke kostelu, kde je možnost ubytování v Centru pro rodinu Ráj, ale klesáme vlevo, procházíme obcí a pokračujeme směr Radslavice. V obci se napojujeme v našem směru na hlavní silnici, u kostela je zastavení č. 10. Na křižovatce před kostelem uhýbáme z hlavní silnice vpravo a pokračujeme směr Prosenice. Přecházíme most, procházíme Prosenicemi, cca 150 m před hlavní křižovatkou zabočujeme asfaltovým chodníkem vlevo ke kostelu, u kterého je zastavení č. 9. Za kostelem zahýbáme doprava, přecházíme hlavní silnici Přerov – Lipník, podcházíme železniční trať a přicházíme do obce Buk. Vlevo u zastávky autobusů je umístěno zastavrní č. 8. Procházíme obcí po hlavní silnici a dále do Lazníků. Na křižovatce odbočujeme vlevo, u kapličky a zastavení č. 7; dále směr Tršice. V Tršicích zabočujeme vpravo, u kostela, kde se též nachází zastavení č. 6.

Na křižovatce u kostela a pod plastikou dominanty Tršic – žáby –, zahýbáme vlevo a pokračujeme do Vacanovic, kde míjíme zastavení č.5. Na křižovatce v obci zahýbáme vpravo, pokračujeme směr Svésedlice. V poli křižujeme silnici Doloplazy – Čechovice. Ve Svésedlicích nacházíme zastavení č. 4. Po silnici pokračujeme směr Velká Bystřice. Před křižovatkou na Olomouc na pravé straně se nachází zastavení č. 3; na křižovatce zahýbáme vpravo a krátce nato před radnicí vlevo. Přecházíme železniční trať a bez odbočování směřujeme k Bukovanům. V obci na hlavní křižovatce zahýbáme vpravo, držíme přímý směr, vlevo „stoletá“ lípa, po pravé straně máme zahrádky; po polní cestě jdeme až ke kapli – zastavení č. 2 - a stále přímým směrem nejprve polní, posléze lesní cestou až na okraj lesa, otvírá se nám krásný pohled na baziliku na Svatém Kopečku. Zahýbáme na polní cestu vlevo a na křižovatce pak vpravo, pokračujeme podél zahrádek a zděné zídky až k hlavní silnici, tu přecházíme a zabočujeme podél restaurace Na schůdkách vlevo směrem k hospici, kde nás vítá zastavení č. 1. Dále procházíme kolem místních krámků podloubím před baziliku, jež je cílem našeho putování.značení cesty
 

Svatý Hostýn - Velehrad: 60 km, 25 zastavení

Poutní cesta začíná před svatohostýnskou bazilikou zastavením č. 25 pod prvními kamennými schody a vede po asfaltové cestě po sestupu z těchto schodů doprava směrem k rozhledně kolem zastavení č. 24 a 23. V první zatáčce jít doleva směrem k parkovišti (zastavení č. 22) a potom dolů po žluté turistické značce kolem restaurace Ovčárna na rozcestí Pod valy, kde je zastavení č. 21 a zároveň poslední zastavení na poutní cestě ze Svatého Kopečka (jejich č. 19). Odtud jít po modré turistické značce až k rozcestníku Pod Bukovinou. Odtud se pokračuje dál opět po žluté turistické značce lesní stezkou a potom asfaltovou cyklostezkou v rusavských Grapech až do obce Rusava, v níž je kromě evangelického kostela také katolický kostel Povýšení sv. Kříže, ke stanovišti naproti obecního úřadu (zastavení č. 20). Dále se jde po modré turistické značce nahoru půl kilometru po asfaltové silnici. Pak jsou dvě varianty: 1) odbočit doprava po modré stoupáním po lesní cestě, posléze po lesní stezce kolem vrcholu Chochol a pak pořád po modré po asfaltové cestě až na rozcestí U dubu (zastavení č. 19 - ONDŘEJOVSKO). 2) je možné jít z Rusavy pořád nahoru po asfaltové silnici kolem koupaliště a po 1,5 km se dát asfaltovou cestou prudce doprava a po ní až k zastavení č. 19. Z rozcestí U dubu se jde po zelené dolů do lesa až do obce Lukoveček, ulicí Ráztockou, v zatáčce u obecního úřadu zahnout doleva na hlavní silnici a po třech stech metrech opět doleva přes potok ke kapli Panny Marie Pomocné (zastavení č. 18). Od ní se pokračuje ulicí Mlýnskou pryč od hlavní silnice na zemědělskou asfaltovou cestu vedoucí až do Fryštáku. Pozor, v Lukovečku to svádí jít do Fryštáku dále po hlavní silnici. Kousek před městem u zastavení č. 17 - FRYŠTÁK, se cesta napojuje na modrou turistickou značku, která vede kolem hřbitova na náměstí. Ve Fryštáku můžete navštívit hrob P. Ignáce Stuchlého, kostel sv. Mikuláše a salesiánský Dům Ignáce Stuchlého kousek pod ním - vchod je však ze spodní strany, je nutno obejít celý blok. Modrá turistická značka pokračuje místní částí Dolní Ves. Odbočí se doleva směr ZOO Lešná a po silnici se přijde k poutnímu kostelu ve Štípě (zastavení č. 16). Od něj se jde k lázním Kostelec a pak po cyklostezce kolem potoka Januštice. Jak se spojí s Dřevnicí, asi po 500 m tuto přejít po mostě, odkud je výhled na kostel Panny Marie Pomocnici křesťanů na Jižních svazích.Pak zabočit nahoru do středu města, podejít trať a jít ke kostelu sv. Filipa a Jakuba, kolem něj nahoru na ulici Štefánikovu, po ní doprava, před univerzitou Tomáše Bati doleva do kopce po chodníku po levé straně ulice Březnická kolem zimního stadionu Luďka Čajky směrem na lesní hřbitov až ke kruhovému objezdu. Pak po zelené doprava ulicemi a lesní cestou. Jakmile asi po půl kilometru zelená odbočí doleva, zůstat na lesní asfaltce a po 100 m je zastavení č. 15. (Od zimního stadionu je však možné jít až k zastavení č. 15 lesem do kopce po modré vedoucí kolem Koliby po Stezce zdraví.) Pak po asfaltce doleva, až se zase přijde na zelenou. Asi po jednom kilometru je zastavení č. 14 - LESNÍ EKOSYSTÉM. Pak jsou dvě varianty: 1) po zelené až ke Svaté Vodě, 2) kdo nechce jít lesem, zůstane na pevné lesní cestě, která jej dovede na silnici, po ní půjde doprava a pak pořád přímo, po 2 a půl km dojde ke žluté, po ní se vrátí asi 300 m ke Svaté vodě, kde je studánka a mariánská kaplička V Kaménce (zastavení č. 13 - MALENOVICE - SVATÁ VODA). Od tohoto panelu vede krátký úsek žluté turistické značky rovným průsekem k státní silnici a po ní se jde doprava k zastavení č. 12 nad Odřichovicemi. Dále po silnici přes tuto s novou kaplí sv. Zdislavy a přes Pohořelice, kde míjíme zdálky s kostelem sv. Jana Nepomuckého, do Napajedel. U první hospody se dát doleva mezi paneláky a pak polní cestou mezi nimi a vodojemem se přijde na hřbitov ke hrobu karmelitánské sestry Aničky Zelíkové. Pod ním je škola a kostel sv. Bartoloměje (zastavení č. 11). Z centra města vede žlutá turistická značka po hlavní silnici směrem na Slavii a dovede nás k rekreačnímu areálu Pahrbek (zastavení č. 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA). Za recepcí přejít doprava mezi ploty až k řece Moravě a pokračovat stezkou kolem řeky (zastavení č. 9 - POVODNĚ) až ke spytihněvskému jezu, kde se překročí řeka na druhý břeh (zastavení č. 8 - SPYTIHNĚV) a dál se pokračujte podél Baťova kanálu (zastavení č. 7 - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY) a kolem Babic k zastavení č. 6 - BAŤŮV KANÁL (BABICE) a pak až k mostu přes kanál (zastavení č. 5 - HUŠTĚNOVICE), kde se odbočí doprava přes pole směrem do Huštěnovic s kostelem sv. Anny, kde byla pokřtěna sestra boromejka Marie Vojtěcha Hasmandová. Přejít hlavní silnici vedoucí z Otrokovic do Uherského Hradiště a přes železniční přejezd po silnici až na začátek Sušic k autobusové zastávce (zastavení č. 4 - SUŠICE). Po zhruba sto metrech odbočit doleva na polní panelovou cestu s vlastním značením, která vede až na okraj obce Jalubí, kde je kostel sv. Jana Křtitele. K němu je možné jít přímo polní cestou anebo vlevo na hlavní silnici v obci, po ní dál a u hřiště doprava (nechat je vlevo). Potom 2 možnosti: 1) v dobrém počasí: přímo od kostela dolů, přejít potok a úvozem ke kapličce a pak v polích doprava a potom doleva na cyklostezku. 2) v horším počasí: od kostela dál k autobusové točně, u ní přejít potok, jít mezi domy ke škole a za ní vede polní cesta a zároveň cyklostezka do Modré. Asi uprostřed této cesty je zastavení č. 3 - JALUBÍ, od něhož je vidět za dobré viditelnosti i obě poutní místa – docela blízko velehradskou baziliku a na vzdáleném horizontu baziliku na vrcholu Hostýna. Polní cesta nás přivede k silnici vedoucí z Modré směrem na Bunč a po ní se u obrázku sv. Cyrila a Metoděje jít doleva dolů do obce a v ní hned po cyklostezce vlevo horním okrajem obce, odkud se už otevře pohled na velehradskou baziliku. Obejít Archeoskanzen zleva a jít k zastavení č. 2 - MODRÁ, pak přejít silnici a z přírodního parkoviště mezi rybníky jít na cyklostezku lemovanou kamennými zastaveními Poutní cesty růžence (tajemství slavná 15 - 20). Poslední je těsně u baziliky. V ní je hrob arcibiskupa Mons. Antonína Cyrila Stojana a kardinála Špidlíka.

 

Velehrad - Svatý Hostýn

Z baziliky jít po Poutní cestě růžence (poslední 20. zastavení je na její severní straně) až k zastavení 15., před dřevěným mostkem doleva chodníkem mezi rybníky, přejít státní silnici, Archeoskansen obejít zprava k zastavení č. 2 - MODRÁ. Po asfaltce jít nad něj a po okraji obce až k silnici, po ní doprava nahoru. Za obcí polní cestou doprava k zastavení č. 3 - JALUBÍ. Odtud dále do obce Jalubí - dvě varianty: 1) pořád po cestě kolem školy a točny ke kostelu, 2) na křižovatce cest se dát vpravo pak vlevo a kolem kapličky a přes potok zase ke kostelu. Od něj pokračovat polní cestou (v případě bláta sestoupit do středu obce a po půl kilometru odbočit doleva k zemědělskému družstvu). Od družstevních budov dále po polní cestě, na křižovatce cest však nejít dál podle potoka, ale doleva mírně do kopce až do Sušic. Po příchodu na silnici se dát doprava k zastavení č. 4 - SUŠICE. Pokračovat do Huštěnovic, přejít státní silnici, pod kostelem se dát doleva a jít až k Baťovu kanálu k zastavení č. 5 - HUŠTĚNOVICE. Proti proudu řeky kolem zastavení č. 6 - BAŤŮV KANÁL (BABICE) a č. 7 - ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY až k jezu pod Spytihněví k zastavení č. 8 SPYTIHNĚV. Zde přejít po hrázi na druhou stranu a pokračovat proti proudu kolem zastavení č. 9 POVODNĚ kolem výběhů hřebčína až k rekreačnímu středisku Pahrbek. Zabočit doprava a v areálu za recepcí k zastavení č. 10 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA. Pokračovat rovně, pak doprava ulicí K Pahrbku, pak doleva ulicí 2. května, Žerotínovou a V Podzámčí do středu města, kde je u kostela zastavení č. 11 - NAPAJEDLA. Nad kostelem doleva, za školou nahoru doprava ke hřbitovu, kde je hrob Aničky Zelíkové. Ze hřbitova vyjít druhou stranou a polní cestou nad paneláky až k silnici a po ní doprava do kopce směrem na Pohořelice. Ty projít a po silnici až do Oldřichovic, kde je nový kostel sv. Zdislavy a nad obcí stejnojmenné zastavení č. 12. Dále jít asi kilometr po silnici a pak po žluté doleva k zastavení č. 13 MALENOVICE - SVATÁ VODA. Je možno: 1) jít dál lesními cestami po zelené něco přes 4 km až k zastavení č. 14 - LESNÍ EKOSYSTÉM 2) anebo se vrátit po žluté zpět na silnici a jít po ní stále rovně asi 2 a půl kilometru a pak odbočit po neznačené asfaltové lesní cestě doleva. Po 2 km se přijde se na zelenou a po ní k zastavení č. 14. Odtud po zelené a modré po asfaltce, ale jakmile se zelená uhne doprava, zůstat na lesní asfaltce a jít už jen po modré asi 100 m k zastavení č. 15 ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU. Od zastavení č. 15 - buď přímo lesem k zimnímu stadionu po modré vedoucí kolem Koliby po Stezce zdraví anebo dál po lesní cestě bez značení a po 100 m se vrátit na zelenou, po ní ulicí K Majáku ke kruhovému objezdu, od něj doleva dolů po chodníku vpravo podél ulice Březnická, ve městě u Univerzity Tomáše Bati zabočit doprava ulicí Štefánikovou, z ní doleva ke kostelu sv. Filipa a Jakuba. Od něj dolů, podejít trať, dál po lávce přes řeku Dřevnici a po jejím pravém břehu jít proti proudu až k soutoku s potokem Januštice. Dále zase po jeho pravém břehu jít proti proudu a napojit se na cyklostezku k lázním Kostelec a odtud po ní dále po ní do Štípy k poutnímu kostelu k zastavení č. 16. Z poutního kostela doprava, před ZOO doleva na Fryšták, v něm doprava po hlavní silnici na náměstí (vpravo je Dům Ignáce Stuchlého a farní kostel) a na horní straně náměstí doleva po modré kolem hřbitova, z města vyjít ulicí Parkovou k zastavení č. 17 - FRYŠTÁK. Pak modrou opustit a jít vlevo po silničce až do Lukovečka. V Lukovečku 50 m před křižovatkou s hlavní silnicí se dát doleva ulicí Mlýnskou ke kapličce k zastavení č. 18 - LUKOVEČEK. Jít na hlavní suknici, po ní nahoru, před budovou obecního úřadu ulicí Ráztockou po zelené až k zastavení č. 19 - ONDŘEJOVSKO nebo také U Dubu. Odtud dvě možnosti: 1) doprava po lesní asfaltce až ke státní silnici, po ní doleva dolů do středu obce, 2) nahoru po modré přes kopec Chochol do Rusavy, při vstupu na silnici dolů doleva do středu obce k zastavení č. 20 - RUSAVA. Odtud po žluté značce až k rozcestníku Pod Bukovinou, pak po modré k zastavení č. 21 - Svatý Hostýn - Pod Valy, kde končí poutní cesta ze Svatého Kopečka (jejich zastavení č. 19) pak po zase žluté až k bazilice. Kdo jde nahoru přímo po spodních schodech míjí zastavení č. 22 - 24 a před posledními schody vlevo najde poslední zastavení č. 25.


 

Velehrad - Svatý Antonínek: 28 km, 12 zastavení

Od baziliky jít po červené značce směr Staré Město po cyklostezce s Poutní cestou růžence 4000 m k zastavení č. 2 - ZAČÁTEK POUTNÍ CESTY RŮŽENCE. Od č. 2 100 m ulicí Tovární na sever, odbočit doprava podchodem pod silnicí , 750 m ulicí Salašskou, potom 450 m ulicí V Zahradách a ulicí Jezuitskou k zastavení č. 3 - STARÉ MĚSTO - KOSTEL SVATÉHO DUCHA. Od č. 3 ulicí Jezuitskou 100 m ke křižovatce s ulicí Velkomoravskou, dále 320 m ulicí Svatovítskou a doprava ulicí Michalskou 370 m ke křižovatce s ulicí Hradišťskou, po ní doprava 25 m, pak doleva ke kostelu, projít hřbitovem k cyklostezce u řeky Moravy 300 m k zastavení č. 4 - STARÉ MĚSTO - KOSTEL SV. MICHAELA. Od č. 4 projít 250 m k železniční trati, dále pěšinou mezi zahrádkami k řece Moravě 420 m podél řeky 1700 m k zastavení č. 5 - ŘEKA MORAVA A PLAVEBNÍ KOMORY. Od č. 5 kolem řeky Moravy 2700 m až do Kostelan nad Moravou k mostu, doprava do vesnice k farské zahradě k zastavení č. 6. Od č. 6 k mostu přes řeku Moravu a potom po cyklostezce 47 A lesem 2100 m ke křižovatce lesních cest k zastavení č. 7 - NEDAKONICKÝ LES. Od č. 7 lesní cestou 400 m ke křižovatce, potom doleva 450 m na okraj lesa a dále 1100 m k zastavení č. 8 na břehu Ostrožských jezer. Od č. 8 kolem jezera a kempingu k železniční trati 1900 m, dále 200 m k hlavní silnici, tu přejít doprava kolem hlavní silnice 700 m k odbočce do Ostrožské Lhoty a doleva 300 m ke kostelu k zastavení č. 9. Od č. 9 jít do kopce po silnici směr Ostrožská Lhota, u bývalého zemědělského střediska doprava po panelové cestě až k hlavní silnici, tu přejít a pod kopcem doleva po cyklostezce k č. 10 - OBORA. Možno jít pořád po silnici až k zastavení č. 11 u kostela v Ostrožské Lhotě. Od č. 10 po cyklostezce až na kraj vesnice Ostrožská Lhota a pak doprava směrem ke kostelu. Od č. 11 jít po silnici pořád nahoru přímo k poutní kapli anebo za kostelem doprava, dolů z kopce a pak doleva přímou cestou až k lesíku a pak doprava polní cestou pod lesem až k obrázku a dále lesní cestou ke studánce, od ní k poutní kapli sv. Antonína.

 

Svatý Antonínek - Velehrad

Od poutní kaple sv. Antonína jít po silnici doleva přímo do Ostrožské Lhoty. Po 400 m je však možno z ní sejít dolů doleva ke studánce a pak dolů do Ostrožské Lhoty a nahoru ke kostelu k zastavení č. 11. Od kostela v Ostrožské Lhotě jít dolů k soše sv. Jana, pak doleva dolů, přejít potok po lávce, pak po schodech nahoru, přejít hlavní silnici a zabočit mírně doleva a pokračovat po cyklostezce až k zastavení č. 10 - OBORA. Jít dále po cyklostezce asi 2,5 km, pak doprava, přejít hlavní silnici a po panelové cestě k bývalému zemědělskému středisku, pak doleva ke kostelu v Ostrožské Nové Vsi k zastavení č. 9. Od č. 9 jít 300 m k hlavní silnici, před ní doprava a 700 m kolem hlavní silnice, pak doleva, přejít ji, 200 m k železniční trati a dále 1900 m kolem kempingu a jezera k zastavení č. 8 - OSTROŽSKÁ JEZERA. Od č. 8 na břehu jezera jít dále cestou 1100 m na okraj lesa, dále na křižovatku 450 m, potom doprava 400 m k zastavení č. 7 - NEDAKONICKÝ LES. Od č. 7 jít Nedakonickým lesem 2100 m k mostu přes řeku Moravu, přejít most a 150 m do vesnice k farské zahradě k zastavení č. 6 - KOSTELANY NAD MORAVOU. Od č. 6 u farské zahrady v Kostelanech nad Moravou k mostu, dále doleva kolem řeky Moravy 2700 m k zastavení č. 5 - ŘEKA MORAVA A PLAVEBNÍ KOMORY. Od č. 5 projít 1700 m kolem řeky Moravy, dále doleva pěšinou mezi zahrádkami 420 m k železniční trati a dále 250 m k zastavení č. 4 - STARÉ MĚSTO - KOSTEL SV. MICHAELA. Od č. 4 projít hřbitovem kolem kostela sv. Michala 300 m k ulici Hradišťské, doprava ulicí Hradišťskou 25 m a doleva ulicí Michalskou 370 m a doleva ulicí Svatovítskou ke křižovatce s ulicí Velkomoravskou, dále 100 m ulicí Jezuitskou k zastavení č. 3 - STARÉ MĚSTO - KOSTEL SVATÉHO DUCHA. Od č. 3 jít dále ulicí Jezuitskou a V zahradě 450 m, potom ulicí Salašskou 750 m, podchodem pod silnicí, za podchodem doleva 100 m ulicí Tovární k zastavení č. 2 - ZAČÁTEK POUTNÍ CESTY RŮŽENCE. Od č. 2 jít kolem zahrádek 300 m k železniční trati, před ní doprava, pak trať podejít a dále 500 m ke křížení cest kolem potoka Salašky a pokračovat 3000 m po červené značce k bazilice.