Svatokopecké muzeum

Svatokopecké muzeum

Nové Svatokopecké muzeum bylo slavnostně otevřeno v roce 2021. Expozice přiblíží dějiny a současnost předního moravského poutního místa. V prostoru muzea jsou umístěny infokiosky, které nabízí doplnění informací, řadu poutavého fotografického materiálu a také zábavné aktivity pro děti. Díky mobilní aplikaci Vás muzeem provede postava zakladatele poutního místa Jana Andrýska. Poslední prostora je věnována fenoménu poutnictví, tuto část expozice připravila Matice svatokopecká.

Svatokopecké muzeum

OTEVÍRACÍ DOBA

duben - říjen 2022
středa - neděle 10:00 - 12:30 a 13:00 - 17:00

Otevírací doba o Velikočních svátcích

Velký pátek, Bílá sobota – zavřeno
Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí – otevřeno

Otevírací doba o Vánočních svátcích

27.12. - 30.12. otevřeno

VSTUPNÉ

základní 100 Kč
snížené 50 Kč
děti od 6 do 15 let, studenti, senioři
rodinné 200 Kč
2 dospělí a všechny děti do 15 let
školní 30 Kč
pro skupiny MŠ, ZŠ, SŠ nad 10 účastníků v rámci školní výuky, pedagogický doprovod zdarma
volné
děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, držitelé karty ORC, kněží, řeholníci, členové řádů a kongregací, držitelé průkazu ICOM, držitelé novinářského průkazu

Ukončení prodeje vstupenek v 16:30.
Prohlídka je bez průvodce, není bezbariérová, větší část muzejních prostor se nachází v 1. patře.

 

Rezidence

OTEVÍRACÍ DOBA

duben - říjen 2022
prohlídka vždy v pátky, soboty a neděle v 17:00

Doporučujeme provést rezervaci vstupenek vyplněním rezervačního formuláře nebo telefonicky na pokladně muzea během otevírací doby muzea na čísle +420 778 781 981 kvůli maximálnímu počtu 15 osob na prohlídce. Rezervované vstupenky nutno zakoupit nejpozději do 16:30 v den konání prohlídky, nevyzvednuté vstupenky budou nabídnuty dalším zájemcům.
Prohlídka není bezbariérová, do rezidencí se stoupá po úzkém schodišti do 1. patra.

VSTUPNÉ

základní 100 Kč
snížené 50 Kč
děti od 6 do 15 let, studenti, senioři
rodinné 200 Kč
2 dospělí a všechny děti do 15 let

minimálně 4 platící osoby, maximálně 15 osob na prohlídce

 

Zveme také na prohlídku baziliky.

Kontakt pokladna muzea
telefon: +420 778 781 981
e-mail: muzeum@svatykopecek.cz
www.svatykopecek.cz

Kontaktní adresa
Svatokopecké muzeum
Návrší Jana Pavla II. 1/1
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

 

Dřívější Muzeum Matice svatokopecké

Od srpna 2008, kdy došlo k slavnostnímu otevření muzea Matice svatokopecké a zahájení jeho činnosti, mohli návštěvníci v jeho prostorách v přízemí chodby Bolestných schodů shlédnout výstavu instalovanou její kurátorkou olomouckou grafičkou Janou Krejčovou. Počátkem prosince 2008 došlo k částečné obměně expozice, a to v souvislostí s instalací výstavy betlémů, která se setkala s velkým ohlasem a návštěvností a trvala do počátku února 2009; byla počátkem tradice každoročních výstav betlémů.

Se souhlasem naší duchovní správy jsme prostory muzea rozšířili o horní poschodí daného traktu a v důsledku toho muselo dojít i ke změně původní expozice. V přízemí muzea zůstaly instalované nástěnné panely s informačními texty z původní expozice, dále soubor pohlednic a fotografií, rozšířený soubor svatých obrázků a upomínkové předměty vztahující se ke Sv. Kopečku. Další část expozice v přízemí tvoří ukázky z tvorby grafiků, malířů, fotografů, básníků, spisovatelů a dalších osobností, kteří byli inspirováni nebo přímo spjati se Sv. Kopečkem. Na tomto místě nelze neupozornit na obraz Stanislava Menšíka „Zjevení P. Marie Andrýskovi“ a dále na všech 5 vydání básně Jiřího Wolkera „Svatý Kopeček“ (ilustrace K. Svolinský, Boh. Dvorský a další). Jelikož k naší farnosti patří i Droždín, Samotišky, Lošov, Radíkov a Posluchov, část expozice v přízemí je věnována i těmto dříve samostatným obcím ( (dnes jsou z nich samostatné pouze Samotišky).

Na podestě před vstupem na Bolestné schody jsou na výstavním stole umístěny exponáty vztahující se přímo k Matici svatokopecké. Mezi nimi si zvláštní pozornost zaslouží plakát z roku 1932 vydaný k 200. výročí korunovace milostného obrazu P. Marie a plakát z roku 1927, kdy Matice svatokopecká zřídila své kino. Na vrcholu Bolestných schodů jistě každého návštěvníka zaujme PIETA - vynikající dílo uničovského sochaře J.A.Heinze zhotovené po roce 1734.

V poschodí muzea jsou ve dvou velkých vitrínách vystaveny ornáty a další součásti kněžského oblečení užívaného při mši svaté. Z depozitáře naší farnosti pocházejí i vystavené kalichy a monstrance. Jedna vitrína je věnována návštěvě papeže Jana Pavla II. na Sv. Kopečku v květnu 1995. Ve zbývajících vitrínách se nacházejí publikace o Sv. Kopečku, kancionály, jejichž krásné vazby si zaslouží obdiv, obrázky na skle a řada dalších exponátů – v současnosti je jich v muzeu umístěno více jak 600. Celá expozice je doplněna sochami – mezi nimi nalezneme sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, Ježíše na hoře Olivetské a další. Pozornost návštěvníků nepochybně upoutá i krásná a velmi vzácná fresková výzdoba Jana K. Handkeho z r. 1934, která zdobí přízemí i patro muzea a prostor Bolestných schodů – zde je již výrazněji poškozena.

Děkujeme všem dárcům a těm, kteří nám zapůjčili exponáty do muzea, nebo tak v budoucnu hodlají učinit, za jejich dary a vstřícnost, i těm, kteří pomáhají při hlídání prostor muzea. Moc si toho vážíme a víme, že bez jejich ochoty by naše muzeum nemohlo vzniknout ani dále působit. Upřímné díky a přijďte se všichni do muzea podívat!

Žehnání muzea

Bohoslužebné předměty

Zlatý mariánský ornát