O nás

Modlitba členů Matice svatokopecké

 

Nejsvětější, neposkvrněná a požehnaná Panno Maria, zvolila sis toto místo za své sídlo, aby se nám stalo zdrojem milosti. Prosíme Tě, vyslyš naši modlitbu, vždyť jsi to Ty, v koho hned po Bohu vkládáme svou naději. Odevzdáváme do Tvých rukou všechny své skutky, své přátele i nepřátele, živé i zemřelé. Prosíme Tě o přímluvu ve všem pokušení, v úzkosti i bídě.
Ty jsi, vedena Duchem, navštívila Alžbětu a oslavila při tom Boha svým velikým chvalozpěvem. Pomáhej nám, ať se i my necháváme vést Božími vnuknutími a můžeme Boha spolu s Tebou oslavovat.
Skrze Krista, našeho Pána.