O nás

Historie Matice svatokopecké

 

Matice svatokopecká na Svatém Kopečku u Olomouce, dnes spolek, je "mladší sestrou" Matice svatohostýnské. Vznikla v roce 1923 z popudu P. Arnošta Josefa Vovse, premonstráta a svatokopeckého kaplana, který byl také jejím prvním jednatelem.

Předsedou Matice svatokopecké byl dlouhá léta prelát Mons. František Světlík a po jeho úmrtí P. Bedřich Hoffman, farář u sv. Michala v Olomouci. Činnost spolku byla násilně přerušena rozhodnutím Ministerstva vnitra z 9. dubna 1952. K tomu datu měla Matice svatokopecká přes 12.000 zakládajících a přispívajících členů; matrika členů z té doby se zachovala.

Výbor Matice svatokopecké posílal svým členům čas od času tištěné zprávy, tak zvané "Pozdravy" , s informacemi o činnosti a záměrech do budoucnosti. Poslední Pozdrav - jubilejní - (v pořadí čtvrtý) byl rozesílán v roce 1948. V onom roce se připomínalo 25. výročí trvání Matice svatokopecké a opožděně - kvůli poválečným opravám chrámu v roce 1946 - 100. výročí příchodu premonstrátů na Svatý Kopeček (1846).

V jubilejním Pozdravu je podán přehled o činnosti od založení Matice svatokopecké 22. prosince 1923 až do výroční členské schůze 4. července 1978. Připomeneme tu několik významných činů:

  • 27. prosince 1623 - byla za 250.000 Kč zakoupena tzv. hrubá hospoda, někdejší klášternohradišťský objekt postavený v blízkosti poutního chrámu v roce 1677, aby sloužila poutníkům. Po několik let probíhaly nákladné opravy této staré budovy.
  • V roce 1925 členové sbírali stříbro na nové korunky a svatozář pro milostný obraz Panny Marie; obraz byl o původní výzdobu oloupan v roce 1919.
  • 6. února 1927 se uskutečnila první filmová představení v Matičním kině, zřízeném v poutním domě.
  • Téhož roku byla vydána Ročenka s popisem chrámu od P. Ludvíka Bláhy.
  • V letech 1930 - 1932 Matice svatokopecká každoročně přispívala na opravy chrámovémo interiéru, obnovovaného k slavnostem 300. výročí vzniku poutního místa.
  • Roku 1937 byla zřízena kancelář Matice, neboť při stavu 300 zakládajících a 1.500 přispívajících členů značně vzrostla agenda.
  • V roce 1943 byly vypracovány plány na přestavbu poutního domu.
  • V roce 1945 byly organizovány velké sbírky na opravy válkou značně poškozeného chrámu.
  • Roku 1946 bylo Matiční kino znárodněno; Matice svatokopecká přispěla na dlažbu v chrámovém okolí; tiskem byly vydány "Dějiny Svatého Kopečka".
  • Roku 1948 byl poskytnut příspěvek 200.000 Kč na opravu kostela a zaplacen honorář za pořízení pomníku padlým obou světových válek v ambitu chrámu.

Po "vítězném únoru" 1948 byly omezovány všechny snahy Matice svatokopecké. Neuskutečnila se ani přístavba nového traktu poutního domu. V roce 1953 byl donucen tehdejší předseda P. Bedřich Hoffman, aby další činnost spolku zastavil, poutní dům a jmění Matice svatokopecké odevzdal státu.

(Většina převzata z Pozdravu členům Matice svatokopecké - r. 1998)