Pútnický list 3-2021 píše o svatokopecké bazilice

09. 03. 2021 20:31

Poutní bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce je tématem měsíčníku na Slovensku "Pútnické listy". Na podnět otce Peňáze, našeho pravidelného průvodce na při pěší pouti "Moravská Compostela" sepsal pan Preč a p. Krejčí článek o naší bazilice, který připládáme. Moc děkujeme, že se o nás ví i v zahraničí.

1615321902PL_marec_2021.pdf