B L A H O P Ř  Á N Í

členům Matice svatokopecké
Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších let života vyprošujeme hojnost Božího požehnání !


*******************************************************************
Matice svatokopecká - Co chystáme v tomto pololetí - Předválečná Matice svatokopecká - Členství, stanovy MSK - Kontakty - Pořad bohoslužeb, slavnosti, svátky a výročí - Obrazová galerie - Své podněty a připomínky posílejte naOBNOVIT STRÁNKY