BOHOSLUŽBY

v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

 Den   Mše svaté 
 NEDĚLE   730;  900 ;  1030;  1500 
 Pondělí   900 
 Úterý   900 
 Středa  900;  
 Čtvrtek   900 
 Pátek   900;  1800 
 Sobota   900 

Farníci mají možnost denně od pondělí do soboty včetně se zúčastnit bohoslužby v klášterní kapli Norbertina v 645 hod. spolu se sestrami premonstrátkami a každou sobotu v 1530 hod. v kapli hospice.

Mše sv. za živé i zemřelé členy Matice svatokopecké jsou slouženy pravidelně každou druhou sobotu v měsíci v 900 hod., tedy v druhém pololetí roku 2017 v následujících termínech: 8. července, 12. srpna, 9. září, 7. října, 11. listopadu a 9. prosince.


SLAVNOSTI, SVÁTKY A VÝROČÍ

v druhém pololetí roku 2017

Den Slavnost, svátek, výročí
St 5. červenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy
Ne 23. červenceMše sv. u kaple sv. Anny v Samotiškách v 1000 hod.
Ne 6. srpnaSvátek Proměnění Páně
Ne 13. srpna385. výročí vzniku poutního místa (r. 1623)
Út 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Ne 13.-Út 15. srpnaOdpustkové slavnosti
Ne 20. srpna11. výročí posvěcení dvou nových zvonů (Maria a Jáchym) pořízených MSK
Ne 3. září XXII. pouť Matice svatokopecké, spolku spolu s Poutí Hanáků; v 1030 hod. mše sv. za živé i zemřelé členy Matice svatokopecké, ve 1300 hod. valná hromada Matice svatokopecké, spolku
Pá 8. záříSvátek Narození Panny Marie
Út 12. záříSlavnost Jména Panny Marie; mše sv. v 900 hod. a 1800 hod. (titulární slavnost kaple v ambitech; obě mše sv. v ní)
Čt 14. září Svátek Povýšení svatého kříže
Pá 15. záříPamátka Panny Marie Bolestné
So 16. záříRomská pouť v 1100 hod.
Čt 21. září285. výročí korunovace milostnáho obrazu Panny Marie Svatokopecké biskupem Ottou H. Egkhem a její prohlášení Královnou Moravy (r. 1732)
Čt 28. září312. výročí požáru Poutního domu - zahynulo 121 poutníků, kteří jsou pochováni pod kaplí sv. Barbory na svatokopeckém hřbitově (r. 1705)
Čt 28. záříSlavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
Pá 29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
St 4. října338. výročí posvěcení svatokopeckého chrámu (1679); slavná mše sv. v 1000 hod.
So 7. říjnaPamátka Panny Marie Růžencové; VII. pouť seniorů v 1000 hod.
St 1.listopaduSlavnost Všech svatých
Čt 2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zesnulé
St 8. listopadu171. výročí příchodu strahovských premonstrátů na Svatý Kopeček (r. 1846)
Ne 26. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
Ne 3. prosince1. neděle adventní – začátek nového církevního roku (cyklus B)
Pá 22. prosince94. výročí založení Matice svatokopecké P. Arnoštem Vovsem, ustanovující schůze (r. 1923)
Pá 8. prosinceSlavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Ne 24. prosinceŠtědrý den (ve 2400 hod. půlnoční mše sv.)
Po 25. prosinceSlavnost Narození Páně
Út 26. prosinceSvátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Ne 31. prosinceSvátek Svaté rodiny; sv. Silvestra – děkovná mše sv. v 1600 hod. (půlnoční nebude)
Po 1. ledna 2018Slavnost Matky Boží Panny Marie; Světový den modliteb za mír

Pořad bohoslužeb o svátcích je uveden na chrámové vývěsce a na stránkách ŘKF Svatý Kopeček u Olomouce (na liště vlevo),
kde jsou vyvěšeny aktuální ohlášky a uvedena kontaktní tel. čísla, na nichž lze informace ověřit.

(Převzato z Pozdravu členům Matice svatokopecké - červen 2017)Nahoru


*******************************************************************
Matice svatokopecká - Co chystáme v tomto pololetí - Předválečná Matice svatokopecká - Členství, stanovy MSK
Kontakty
Blahopřání - Obrazová galerie - Své podněty a připomínky posílejte na
OBNOVIT STRÁNKY