OBRAZOVÁ GALERIE

Nové zvony pro svatokopeckou baziliku - Jáchym (vlevo), Maria (vpravo); poklepáním zobrazíte feliéfy Oba zvony byly odlity 12.5.2006 zvonolijnou Rudolf Perner v Pasově. Větší - MARIA - o váze 820 kg , průměru 106 cm a ladění ges 1 je náhradou za největší svatokopecký zvon (2.450 kg, 180 cm) téhož jména z roku 1705, který byl v roce 1916 zabaven pro vojenské účely. Menší - JÁCHYM - o váze 600 kg , průměru 95 cm a ladění as 1 je náhradou za stejnojmenný zvon (745 kg, 110 cm), který byl zničen při ostřelování chrámu v květnu 1945.

Maria nese nápis SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS, SANCTA DEI GENETRIX, REGINA MORAVIE! (Česky: Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, Královno Moravy!). Na Jáchymovi je nápis SANCTE IOACHIM, PARENS DEIPARAE, ORA PRO NOBIS! (Česky: Svatý Jáchyme, otče Bohorodičky, oroduj za nás!). Připojen je - na obou zvonech - letopočet pořízení a jméno Matice svatokopecké, soustřeďující finanční prostředky: DONATUM SODALITATE MONTIS SACRI - ANNO MMVI. Reliéfy na zvony (Pannu Marii a sv. Jáchyma) zhotovil výtvarník René Tikal.


****************************************

Panna Maria svatokopecká - lidová malba; poklepáním zobrazíte zvětšeninu Celkový pohled na baziliku; poklepáním zobrazíte zvětšeninu Průčelí baziliky; poklepáním zobrazíte zvětšeninu Celé průčelí - bazilika s oběma křídly; poklepáním zobrazíte zvětšeninu Svatý Jan Pavel II. - 21.5.1995; poklepáním zobrazíte zvětšeninu

****************************************
Starší

OBSAH:

ROK 2010 a 2011
ROK 2012 a 2013
ROK 20142015 - 2017

OBSAH:

II. pouť moravských Matic na Svatém Hostýně (31.5.2015)
V. Moravská Compostela (30.6.-4.7.2015)
Poutní zájezd do Vídně (26.9.2015)
Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015)
Vánoční koncert ve svatokopecké bazilice (27.12.2015)
Národní pouť v Krakově (28.5.2016)
Prohlídka výstavy Šumění andělských křídel (4.1.2017)
Postní duchovní obnova (5.-8.3.2017)
Prohlídka výstavy V oplatce jsi všecek tajně (12.4.2017)
Arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská (3.6.2017)II. pouť moravských Matic na Svatém Hostýně (31.5.2015)

2. pouť moravských Matic; poklepáním obrázek zvětšíte 2. pouť moravských Matic; poklepáním obrázek zvětšíte 2. pouť moravských Matic; poklepáním obrázek zvětšíte 2. pouť moravských Matic; poklepáním obrázek zvětšíte 2. pouť moravských Matic; poklepáním obrázek zvětšíte 2. pouť moravských Matic; poklepáním obrázek zvětšíte 2. pouť moravských Matic; poklepáním obrázek zvětšíte
Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK


V. Moravská Compostela (30.6.-4.7.2015)

V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíteV. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíte V. Moravská Compostela; poklepáním obrázek zvětšíteZpět na Obsah
Zpět na Život MSK

Poutní zájezd do Vídně (26.9.2015)

Poutní zájezd do Vídně 26.9.2015; poklepáním obrázek zvětšíte Poutní zájezd do Vídně 26.9.2015; poklepáním obrázek zvětšíte Poutní zájezd do Vídně 26.9.2015; poklepáním obrázek zvětšíte Poutní zájezd do Vídně 26.9.2015; poklepáním obrázek zvětšíte Poutní zájezd do Vídně 26.9.2015; poklepáním obrázek zvětšíte Poutní zájezd do Vídně 26.9.2015; poklepáním obrázek zvětšíte Poutní zájezd do Vídně 26.9.2015; poklepáním obrázek zvětšíte
Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK

Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015)

Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015)
Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK


Vánoční koncert ve svatokopecké bazilice (27.12.2015)

Vánoční koncert ve svatokopecké bazilice (27.12.2015) Vánoční koncert ve svatokopecké bazilice (27.12.2015) Vánoční koncert ve svatokopecké bazilice (27.12.2015) Vánoční koncert ve svatokopecké bazilice (27.12.2015) Vánoční koncert ve svatokopecké bazilice (27.12.2015) Vánoční koncert ve svatokopecké bazilice (27.12.2015)
Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK


Národní pouť v Krakově (28.5.2016)

Národní pouť (28.5.2016) Národní pouť (28.5.2016) Národní pouť (28.5.2016) Národní pouť (28.5.2016)
Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK


Prohlídka výstavy Šumění andělských křídel (4.1.2017)

Výstava Šumění andělských křídel; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava Šumění andělských křídel; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava Šumění andělských křídel; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava Šumění andělských křídel; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava Šumění andělských křídel; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava Šumění andělských křídel; poklepáním obrázek zvětšíte
Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK


Postní duchovní obnova na Velehradě (5.-8.3.2017)

Postní duchovní obnova na Velehradě; poklepáním obrázek zvětšíte Postní duchovní obnova na Velehradě; poklepáním obrázek zvětšíte Postní duchovní obnova na Velehradě; poklepáním obrázek zvětšíte Postní duchovní obnova na Velehradě; poklepáním obrázek zvětšíte Postní duchovní obnova na Velehradě; poklepáním obrázek zvětšíte Postní duchovní obnova na Velehradě; poklepáním obrázek zvětšíte
Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK


Prohlídka výstavy V oplatce jsi všecek tajně (12.4.2017)

Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte
Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte Výstava V oplatce jsi všecek tajně; poklepáním obrázek zvětšíte
Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK


Arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská na Svatém Kopečku (3.6.2017)


Zpět na Obsah
Zpět na Život MSK

Nahoru*******************************************************************
Matice svatokopecká - Co chystáme v tomto pololetí - Předválečná Matice svatokopecká - Členství, stanovy MSK Kontakty Pořad bohoslužeb, slavnosti, svátky a výročí - Blahopřání - Své podněty a připomínky posílejte na
OBNOVIT STRÁNKY