KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BAZILIKY


Matice svatokopecká nabízí návštěvníkům našeho poutního místa
komentované prohlídky baziliky Navštívení Panny Marie a celého poutního areálu.

Prohlídku si můžete domluvit telefonicky na č. 733 386 135 nebo 585 385 369.

OBNOVIT STRÁNKY