Putování po cm poputní stezce

ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

 

ve dnech 30.6. – 4.7.2017

– s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .............

 

S pomocí Boží putujeme vstříc Pánu

* společně od jeho Matky k jeho apoštolům s připomínkou 9. výročí + poutníka Stanislava Budaře

* spojíme se S POUTNÍKY OD SV. ANTONÍNKA, KTEŘÍ VYCHÁZEJÍ 4.7. BRZY RÁNO

* s přáním, aby naše putování to bylo 1) ke slávě Boží, 2) k povzbuzení víry a všeho dobrého, 3) potěšení a radosti své i všech s kterými se setkáme

* s vlastními prosbami každého poutníka a také za ty, kdo nám jakýmkoli způsobem pomáhají a za Boží požehnání pro .............................. a na úmysly, které poutníkům byly svěřeny přes Rádio Proglas a Televizi NOE.

Upozornění:

Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, svatohostýnská a velehradská za účasti Matice svatoantonínské, každý poutník však jde NA SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST!

 

Duchovní program:

denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně

Růženec po cestě se po vzoru pěších poutníků z Levého Hradce na Velehrad (putují od roku 1982) můžeme modlit takto:

radostný růženec za naši vlast,

růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

bolestný za své rodiny a farnosti

a slavný za církev po celém světě

 

POUTNÍ TRASA:

1. ČÁST: SV. KOPEČEK - SV. HOSTÝN

Pátek 30.6.2017 Sv. Kopeček – Pavlovice u Přerova, 30 km

Svatý Kopeček - prezentace od 6 hod.v severní rezidenci baziliky, v 7.00 požehnání v bazilice, předávání křížků novým poutníkům a odchod,

Bukovany (7:40 přích.; 7:50 odch.),Velká Bystřice (8:35 přích.; 8:50 odch.), Svésedlice (9:35 přích.; 9:50 odch.), Vacanovice (10:35 přích.; 10:45 odch.),

Tršice (11:30 přích.; 12:15 odch. – občerstvení od Charity), Lazníky (13:15 přích.; 13:30 odch.), Buk (14:10 přích.; 14:25 odch.), Prosenice (15:00 přích.; 15:15 odch.), Radslavice (16:10 přích.; 16:25 odch.),

Pavlovice u Přerova 17:10 příchod, mše sv. v 18 hodin, večeře a nocleh, obojí se platí na místě.

Sobota 1.7. 2017 Pavlovice – Sv. Hostýn, 20 km

Pavlovice 7:00 snídaně platí se na místě, v 7:45 předávání křížků novým poutníkům a odchod,

Hradčany (8:25 přích.; 8:40 odch.), Nahošovice (9:00 přích.; 9:15 odch.), Dřevohostice (9:45 přích.; 10:05 odch., Lipová (10:50 přích.; 11:05 odch.),

Ochozy (11:50 přích., 12:15 odch.- polední přestávka na občerstvení), Bílavsko (12:55 přích.; 13:15 odch.), Slavkov pod Hostýnem (13:55 přích.; 14:10 odch.), Pod Valy (15:00 přích.; 15:15 odch.),

Na Sv. Hostýně:  vstup do baziliky, ubytování, mše svatá v 16:00 (čas může být posunut), večeře jen pro předem přihlášené zájemce na Ovčárně – platí zájemci na místě

2. ČÁST: SV. HOSTÝN - VELEHRAD

Neděle 2. července 2017  Sv. Hostýn - Zlín, 20 km

Snídaně z vlastních zdrojů, příp. pro předem přihlášené na Ovčárně

8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále

9:00 - mše svatá s ostatními poutníky – v bazilice

10:45 - předávání křížků novým poutníkům u zastavení č. 21 Pod Valy, 11:00 odchod

dále směr Rusava 12:45 – odchod z RUSAVY - zastavení č. 20 příchod 12:00, odchod 12:45

14:45 - LUKOVEČEK  odchod 15:45

16:30 - FRYŠTÁK - pobožnost na hřbitově, pak odchod směr ŠTÍPA

17:45 - ŠTÍPA - příchod - poutní chrám Narození Panny Marie, večerní pobožnost v 18:30 hod – sbírka na poutní místo a večeři, poté večeře ve venkovním prostoru, po ní odchod směr Zlín, ubytování v Orlovně

Pondělí 3. července 2017 Zlín - Napajedla, 22 km

8:00 – Zlín snídaně z vlastních zdrojů nebo v místních provozovnách

8:45 – Zlín – u kostela sv. Filipa a Jakuba seskupení, předávání křížků novým poutníkům jejich registrace 12:30 - MALENOVICE nahoře, pak rychle ke studánce Svatá voda (zastavení č. 13) modlitba Anděl Páně

12:40 odchod z křižovatky 13:15 - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy – pobožnost, sbírka na kostel a lehké občerstvení v kulturním domě

15:00 - korunka Božího milosrdenství a odchod v 15:25

NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové 16:15 – uvítání v kostele sv. Bartoloměje a ubytování v klášteře v 16:30

18:00 - mše svatá v kostele sv. Bartoloměje a občerstvení

Úterý 4. července 2017 Napajedla  - Velehrad, 20 km

6:00 - snídaně na farní zahradě v Napajedlech

6:45 - adorace v kostele

7:15 - odchod z kostela sv. Bartoloměje  

7:45 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA – zast. č. 10, předávání křížků novým poutníkům a registrace

8:30 - 9:00 zastávka u Spytihněvi, čekáme  novojičínské poutníky, kteří přijedou vlakem

Panel č. 6 Babice - občerstvení - 9:30 - 10:00

HUŠTĚNOVICE - u kostela 10:45 - 11:00

Panel č. 4 - SUŠICE kolem 11:25

12:05 – Anděl Páně v kostele v Jalubí a sbírka na kostel i na jídlo, pak ve spolkovém domě občerstvení od místní farnosti. Katolický týdeník jako mediální partner pouti bude v Jalubí podávat nealko a pivo. Ve 13:30 odchod

Panel č. 3 Jalubí 14:05 - 14:20, horní okraj Modré 14:30

Panel č. 2  MODRÁ u skanzenu - přivítání 14:40 - 14:55

15:00 – Růžencová cesta, zastavení č. 16 - spojení s poutníky ze Sv. Antonínka, přivítání obou skupin starostou Velehradu, společný slavný růženec podle zastavení Růž. cesty,

15:20 - 15:30 VELEHRAD - u baziliky (zastavení č. 1) a vstup do chrámu Páně a růženec

16:00 - mše svatá, pro pěší poutníky z více směrů, i ze Žarošic a Prostějova, při ní svátost smíření, po ní předávání poutních listin, možnost přespat ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje pro přihlášené.

19:30 večer lidí dobré vůle

Středa 5. července: mše svaté v bazilice v 6:30 pro farníky, v 7:30 s provinciálem Tovaryšstva Ježíšova, v 8:30 s novokněžími z Čech i Moravy, na nádvoří v 9:40 růženec a v 10:30 slavná mše svatá, 15:00 svatá liturgie v byzantsko-slovanském obřadu

 

Důležité podrobnosti k putování:

Převoz větších zavazadel ze Svatého Kopečka postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování vzít si karimatky a spacáky vlastní.

Poplatky:

Při registraci každý zaplatí 50 Kč na doprovodná vozidla (PH + řidič), jinak nocležné na Sv. Hostýně – na posteli s vlastním spacákem v pokoji se sociál zařízením společným na chodbě – 106 Kč pro prvních 30 přihlášených, jinak na pokoji s vlastním soc. zařízením 156 Kč, ve spacáku na zemi v klubovnách 50 Kč, ubytování ve Zlíně v Orlovně 50 Kč, večerní občerstvení, ubytování a snídaně v Napajedlech 70 Kč, ubytování na Velehradě 80 Kč – ve spacáku na zemi .

Na místě se platí v Pavlovicích nocleh 50 Kč, večeře 80 Kč, snídaně 30 Kč, na Sv. Hostýně na Ovčárně jen předem přihlášení zájemci večeři a příp. snídani.

 

Sbírky v kostelích ve Štípě, Oldřichovicích a Jalubí jsou určeny na danou farnost a jí poskytnuté občerstvení, je tedy na místě, aby do nich přispěli všichni. Peníze bude v kostele vybírat 1 pověřený poutník.

Přihlášky těch, kteří nastoupí putování v úseku Svatý Kopeček – Sv. Hostýn přijímá Matice svatokopecká,  to na telef. čísle 733 386 135 nebo 774 688 039, nebo na email. adrese m.svatokopecka@tiscali.cz, nebo vmikolajova@gmail.com, pro ostatní Matice svatohostýnská , v obou případech nejpozději do 15.6.2017.

Nutno nahlásit kromě celého jména, bydliště a data narození ( kvůli ubytování) i místo nástupu na putování, délku putování, výběr ubytování na Sv. Hostýně ( na posteli ve vlastním spacáku, a to buď v pokoji se společ. příslušenstvím na chodbě nebo v  pokoji se samostat. příslušenstvím, nebo ve společné místnosti na zemi), případný zájem o večeři nebo snídani na Sv. Hostýně nebo o spaní na Sv. Kopečku ve farní tělocvičně.

Pro zájemce o ubytování na Sv. Kopečku z 29.6. na 30.6.2017 – možnost bezplatného přespání na zemi ve farní tělocvičně – k dispozici jen studená voda v umývadle, nebo u sester premonstrátek na Sv. Kopečku v Norbertinu – tam je nutno se zavčas přihlásit sami , a tu u Mgr. Ing. Barbory Steinerové na tel. čísle 608 034 944 nebo emailem na adr. norbertinum@email.cz ( možnosti : na posteli ve vlastním spacáku – bez povlečení – za 190,- Kč, na posteli s povlečením v 1 lůžk. pokoji 330,- Kč, na posteli s povlečením v dvoulůžkovém pokoji 280,- Kč/os./noc, na pokoji na přistýlce 210,- Kč).