ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Historie

V padesátých letech vznikla myšlenka založit v Olomouci zoologickou zahradu. Ve středu Olomouce ve Smetanových sadech vznikl počátkem padesátých let provizorní zookoutek. V několika malých ohrádkách zde byli chováni především zástupci naší lovné zvěře (jeleni a srnci), ptáky zastupovaly andulky, pávi a párek bažantů. O zookoutek projevila velký zájem veřejnost a zejména děti. Proto se rozšířením zookoutku začal vážně zabývat tehdejší Krajský národní výbor (KNV) a jeho realizací pověřil odbor přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci.
Na základě krajinářských, klimatických, geologických a dopravních výzkumů byly pro umístění zoo vybrány plochy bývalého panství kláštera Hradišťského na Kopečku. Krajský národní výbor v Olomouci 31. března 1952 udílí souhlas ke zřízení zoologické zahrady severovýchodně od obce Samotišky na parcele 291/1 o rozloze asi 25 hektarů. Nakonec se velikost celého areálu budoucí zoo ustálila na 42,5 hektarech, především jehličnatých a borových lesů na jižně a západně orientovaných úbočích. Výměra zoo zůstala do současnosti v podstatě nezměněná. Odborníci dodnes oceňují členitost terénu vybraného území, které umožňuje budovat výběhy, připomínající životní podmínky zvířat ve volné přírodě.

V šedesátých letech 20. století byl provoz zoo již zaběhnutý a návštěvnost překročila sto tisíc osob za rok. Provizorní výběhy a ubikace byly nahrazovány novými, z nichž některé zde stojí dodnes v nezměněné podobě. Byly přepracovány první generely výstavby a pokračovalo se v rozšiřování expoziční části zoo. Vznikly výběhy psovitých šelem, výběhy jelenů evropských a východosibiřských, kamzíků, muflonů a řada dalších. Byl rozšířen do té doby jediný vytápěný pavilon opic a koncem šedesátých let vzniklo vivárium a první část pavilonu šelem. Nesmí se zapomenout i na rozšiřování infrastruktury a na stavby v zázemí zoo. Byly provedeny rozvody elektrické energie a vody, postavily se sklady, garáže a dílny nutné pro rozrůstající se provoz zoo, započalo se s budováním parkoviště pro návštěvníky. V letech 1965-1968, kdy se opět uvažovalo o zredukování počtu zoologických zahrad u nás, byla i olomoucká zoo mezi navrženými a měla se změnit v zookoutek. Naštěstí však k tomuto řešení nikdy nedošlo.
Druhové zastoupení se rozrůstalo podle možností ustájení, převážně evropskou faunu chovanou v počátcích zoo vystřídaly exotičtější druhy zvířat. V této době se již dařila odchovávat celá řada druhů zvířat. Největšími lákadly počátku šedesátých let byla mláďata psů dingo, vlků, opic či odchovaná medvíďata.

Sedmdesátá léta byla hektickým obdobím v budování zoo, expoziční část byla rozšířena téměř do současné podoby. V této době vznikly největší pavilony a stavby, z nichž většina dobře slouží svému účelu i dnes. Mnohé z nich byly unikátní a ve své době neměly v naší republice konkurenci. Lze samozřejmě jmenovat obří voliéru dravců, vyhlídkovou věž, "zimoviště africké zvěře", medvědinec nebo velkorysou dostavbu pavilonu šelem. Inženýrské sítě byly na velké části zoo v této době již položeny a proto se v letech 1975-1980 přistoupilo k vyasfaltování cest, které se do dnešní doby nijak nezměnily. Značně se tím zlepšilo zpřístupnění zoo i za nepříznivého počasí. Tomu odpovídal i nárůst počtu návštěvníků, který koncem sedmdesátých let přesáhl 200 000 osob za rok.

Návštěvnost se víceméně udržovala okolo 250 000 osob, až koncem osmdesátých roků začala přesahovat třísettisícovou hranici. V této době se zoo členila na dvě části. Horní, kde byla chována převážně fauna Afriky a exotická zvířata např. žirafy, antilopy, pernatí dravci a šelmy. Spodní část byla osazena hlavně evropskou zvířenou. Chovali se zde daňci, mufloni, vlci, kamzíci, jeleni, bažanti apod.

V devadesátých letech se rozdělení na spodní část zoo, kde se chovala evropská fauna a část horní zaměřenou především na Afriku a exotická zvířata začalo stírat. Otevření hranic se západní Evropou umožnilo do značné míry obměnit a zkvalitnit druhovou skladbu zvířat. V zoo se objevily takové rarity jako lvíček zlatý, kaloň zlatý, fosa, gepard štíhlý, bongo, korovec jedovatý a mnoho dalších. Po zapojení do programů EEP jsme mnoho vzácných druhů získali v rámci záchovných programů zcela zdarma nebo výměnou za jiná zvířata.Otevírací doba

leden a únor:  9.00 - 16.00
březen:  9.00 - 17.00
duben až srpen:  9.00 - 18.00
září :  9.00 - 17.00
říjen až prosinec:  9.00 - 16.00Vstupné

Dospělí :  110,- Kč (březen - říjen), 80 Kč,- (listopad - únor)
Děti od 3 do 15 let, studenti do 26 let, důchodci :  70,- Kč (březen - říjen), 50,- Kč (listopad - únor)
Děti do 3 let/P :  vstup zdarma
Držitelé ZTP a ZTP/P :  sleva 50%
Školy v období školního roku (září - červen) :  40,- Kč na osobu
Pes (musí být na vodítku a mít nasazený náhubek) :  50,- Kč
Roční rodinná vstupenka na 20 jednotlivých vstupů :  900,- Kč (v jednom dni lze vyčerpat pouze 10 vstupů)


Více informací najdete na oficiálních stránkách ZOO Olomouc.Nahoru


Zpět
OBNOVIT STRÁNKY